ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ

ຮ້ານເຮັດວຽກ

ເຄື່ອງຕັດເລເຊີທໍ່ຊື່

ເຄື່ອງເຊື່ອມຫຸ່ນຍົນ

ເຄື່ອງຕັດເລເຊີ 3 ມິຕິ

CNC Bending Machine