ງານວາງສະແດງ

ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (2​)

ງານ​ສະ​ແດງ​ກິ​ລາ​ຈີນ​ປີ 2019

ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (4​)

ງານ​ສະ​ແດງ​ກິ​ລາ​ຈີນ​ປີ 2019

ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (6​)

Chinafit 2019

ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (7​)

Chinafit 2019

ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (9​)

2019 FIBO

ການ​ວາງ​ສະ​ແດງ (11​)

2019 FIBO